Lika värde nr 2, 2019 - Tema: Tidigt stöd

Lika värde nr 2, 2019.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Att vänta med stödinsatser kan leda till att behovet av stöd ökar, men framförallt förlorar individen på det. Tidigt stöd kan handla om att få stöd i unga år, men också att få stöd så snart behovet uppdagas, oavsett ålder. I vårnumret av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om tidigt stöd i förskola och gymnasieskola och om ändringar i skollagen.

I Ragunda kommun finns både ambition och vilja att utveckla förskolan. Förskolechefen berättar om hur de arbetat för att få en mer likvärdig förskola. Polhemsskolan i Lund är en av Sveriges största gymnasieskolor. Där har skolledningen satsat på att höja skolans elevhälsokompetens. Genom att arbeta mer förebyggande kan insatser sättas in tidigt.

Den första juli träder Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser ikraft. I en intervju berättar Lina Collin-Ahlgren och Åsa Elebring om vad det innebär för lärare och skolledare. Båda arbetar med att förbereda inför lagändringen och sammanställa stöd till skolorna. Åsa arbetar på Skolverket och Lina på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

En artikel utanför temadelen berättar om resultatet av myndighetens barnpanelen och "Barnpanelsrapport – Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och motivation?", som släpps den 25 april.

– Om vi inte känner till vilka utmaningar eleverna har så vet vi inte vilka förändringar som ger effekt, säger Tove Söderqvist Dunkers i intervjun.

Engagerade barn i förskolan mår bättre och lär sig lättare. Sätt in särskilt stöd tidigt för barn med beteendesvårigheter och våga prata om de här barnen med varandra i arbetslagen. Det och mer därtill framkommer i forskarintervjun med Madeleine Sjöman från Jönköping University.

Som vanligt innehåller tidningen även krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
00909
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor