Lika värde nr 2, 2018

Lika värde nr 2, 2018.
Produkttyp: Tidning
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Lika värde

För att verksamheten ska vara tillgänglig måste läromedlen fungera för alla. Ibland finns läromedel som passar alla i gruppen, det gäller bara att hitta dem. Ibland behöver läromedel anpassas och i andra fall kan det vara bra att pröva något nytt, till exempel ett spel. Om detta kan du läsa i vårens nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde.

Specialpedagogen Martina Nilsson använder söktjänsten Hitta läromedel för i sitt arbete på Matteusskolan i Stockholm. I en artikel berättar hon om utmaningen att få tag i läromedel på lagom nivå för elever i särskolan.

Söderbaumska skolan i Falun har prövat att använda ett spel framtaget utifrån läroplanen i engelskundervisningen. En fördel är att det fångar elevernas intresse, medan en nackdel är lärarna behöver vara teknikvana. 

Louise Jannering föddes med en synnedsättning och har haft anpassade läromedel hela sin skoltid. Nu läser hon på Uppsala universitet och i en intervju blickar tillbaka på hur läromedlen fungerade i grund- och gymnasieskolan. Temadelen avslutas med tips från rådgivaren Frida Karlsson inför val av läromedel.

Utöver temaartiklarna finns en artikel om Specialpedagogiska skolmyndighetens nya stödmaterial för elevhälsan och en intervju med forskaren Torbjörn Ott om mobiltelefoner i skolan, nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och krönikor.

Visa mer

Artikelnummer
00846
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor