Lika värde nr 2, 2017

Tre kvinnor håller i en stor träningsboll.
Produkttyp: Tidning

Lika värde nr 2, 2017,  har temat Förskolan. Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig diagnos? Läs om hur några förskolor tagit sig an utmaningar med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. En förskola använde en modell som sedan blivit ett webbaserat stödmaterial, en annan förskola fick bidrag till ett lekprojekt som fått barn med autism att blomma ut och en tredje förskola har fått stöd i samband med att de skulle ta emot ett barn med diagnosen Charge. Forskarintervjun handlar om hur förskolan kan omsätta forskning till praktik, kring barn med autismspektrumdiagnos.

I tidningen finns också en artikel om en studie av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning, notiser om vad som händer inom skolområdet, nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och krönikor.

Visa mer

Artikelnummer
00763
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16