Lika värde nr 1, 2020 – Tema: Rättigheter i skolan

Glad pojke som leker
Produkttyp: Tidning

Ingår i serien Lika värde

Skolan ska hjälpa elever att utvecklas, de ska få uttrycka sin mening och de har rätt till vila och lek. Det gäller även elever med funktionsnedsättning. Hur kan skolan leva upp till dessa rättigheter? I årets första nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde kan du läsa om några skolor som tagit sig an den utmaningen.

Silviaskolan i Hässleholm erbjuder sina elever olika rastaktiviteter. Det har bidragit till mindre utanförskap och färre konflikter. En mentor på Vikenskolan i Viken tog sig, med uppfinningsrikedom och tålmodighet, an utmaningen att ge en elev med selektiv mutism utbildning för att kunna nå sin fulla potential. Statens specialskolor har fått ett eget elevombud, vars uppgift är att utveckla elevdemokratin på skolorna.

En artikel utanför temadelen handlar om Daniella Alm Heljeved som studerar på Kungliga tekniska högskolan. Hon har grav dyslexi och berättar om hur hon använder digitala verktyg.

Skolan kan vara avgörande för flickor med adhd, särskilt om de kommer från utsatta familjer. Därför har all skolpersonal ett viktigt uppdrag att se och fånga upp dessa flickor. Det framkommer i en intervju med Svenny Kopp, som gjort en sammanställning av kunskapsutvecklingen kring adhd hos flickor.

Som vanligt innehåller tidningen även krönikor, nyheter från myndigheten och notiser från omvärlden.

Visa mer

Artikelnummer
00965
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16 sidor