Lika värde nr 1, 2017

Omslagsbilden till tidningen Lika värde visar två glada kvinnor som ler mot kameran.
Produkttyp: Tidning

Ingår i serien Lika värde

Temat för det här numret av Lika värde är Stöd för utveckling. När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I det här numret kan du läsa om en förskola som fick stöd av resurscenter tal och språk för att utveckla arbetet kring kommunikationen och om en skola som fått bidrag för att utveckla kollegial handledning. Läs också om pedagogen som tar hjälp av tjänsten Hitta läromedel, när hon letar läromedel med egenskaper som är bra för olika funktionsnedsättningar.

I tidningen berättar dessutom Marjatta Takala, professor i specialpedagogik om hur Finland arbetar med specialundervisning som en naturlig del i skolsystemet. Och du kan läsa om hur en av Specialpedagogiska skolmyndighetens egna skolor tagit hjälp av forskare för att utveckla sin undervisning.

Visa mer

Artikelnummer
00762
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
16