Originalprodukt:
Ledarskap i butik, Liber AB, Första upplagan

Ledarskap i butik, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Interiörsbild från galleria med flera butiker.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Handel
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
233 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ledarskap i butik ger en struktur för dina utmaningar genom att dela in butiksledarens många kompetensområden i tre olika roller: ledaren, affärsstrategen och arbetsgivaren. Inom varje roll krävs en rad kunskaper som behandlas i bokens kapitel. Relevant teori varvas med handfasta råd, tips och exempel. Ledarskap i butik vänder sig till blivande och verksamma ledare inom detaljhandeln, i såväl små som stora butiker, enskilda företag och större kedjor, egenföretagare och anställda inom alla branscher.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147095216
Artikelnummer
9147095216-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart