Originalprodukt:
Ledarskap i butik, Liber AB, Första upplagan

Ledarskap i butik, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Interiörsbild från galleria med flera butiker.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Handel
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
233 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ledarskap i butik ger en struktur för dina utmaningar genom att dela in butiksledarens många kompetensområden i tre olika roller: ledaren, affärsstrategen och arbetsgivaren. Inom varje roll krävs en rad kunskaper som behandlas i bokens kapitel. Relevant teori varvas med handfasta råd, tips och exempel. Ledarskap i butik vänder sig till blivande och verksamma ledare inom detaljhandeln, i såväl små som stora butiker, enskilda företag och större kedjor, egenföretagare och anställda inom alla branscher.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147095216
Artikelnummer
9147095216-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom