Läromedelskatalog 2018

Illustration av elever i ett klassrum.
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

I den här katalogen hittar du våra läromedel och pedagogiska material. Specialpedagogiska kolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I många fall är pedagogens val av läromedel avgörande. 

Visa mer

Artikelnummer
10
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
152 sidor