Lärarutbildning för inkluderande undervisning Kompetensprofil för lärare

Framsida i blå, vit och gul
Produkttyp: Publikation och rapport

Kompetensprofilen för lärare är ett av de viktigaste resultaten av projektet Lärarutbildning för inkluderande undervisning (TE4I) som genomförts av the European Agency for Development in Special Needs Education. Inkludering som målsättning för alla studerande på grundutbildningen var en viktig rekommendation i den sammanfattande projektrapporten.

Kompetensprofilen är, tillsammans med andra resultat som presenteras i rapporten, ett svar som kopplas till ett ramverk av värderingar och kompetensområden som är nödvändiga för alla lärare för att kunna arbeta inkluderande.Kompetensprofilen presenterar information om vilka grundläggande värderingar och kompetensområden som bör utvecklas i grundutbildningen för lärare.

Den beskriver dock inte hur detta ska ske inom de olika nationella programmen för lärarutbildning. Även om några viktiga frågor om genomförandet behandlas i den senare delen av dokumentet, har kompetensprofilen utvecklats som ett verktyg som ska utformas och utvecklas på de sätt som passar i de olika ländernas specifika system för lärarutbildning.

Det här dokumentet riktar sig i första hand till lärarutbildare och beslutsfattare – både de som styr och utformar riktlinjer för lärarutbildning – och de som har en position att påverka riktlinjer för lärarutbildning som ska främja inkludering och sedan initiera och implementera förändringarna. Det är en målgrupp som TE4I-projektet funnit viktig eftersom lärarutbildningen är en nyckel till de vidare systematiska förändringar av undervisningen som behövs.

Visa mer

ISBN
9789128006064
Artikelnummer
00606
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
52 sidor