Vilken typ av läromedel lämpar sig att anpassa?

Tänk på följande när du ska välja ett läromedel till en elev med svår synnedsättning eller blindhet:

  • Utformningen av text och bild i ett läromedel påverkar läsbarheten. Undvik att beställa material som har en omfattande layout och innehållsmässigt bygger på att tolka bilder.
  • Omfattande layout måste ofta skrivas om till ren text. Med andra ord ökar textmängden och det tar längre tid för eleven att läsa.
  • En bild ger snabb information om sammanhangen. Ser du inte bilden, utan måste få den förklarad, tar det längre tid. Om bilderna i en bok har stor betydelse för att förstå innehållet och för att kunna lösa uppgifterna är boken svår att anpassa.

Senast ändrad: 2020-04-09