Kundinformation

Här hittar du information som kan vara till hjälp i ditt köp. Vår kundtjänst guidar dig gärna rätt, om du inte finner svaret du söker.

Betalningsvillkor

Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto.

Leverans

Leverans sker med företagspaket eller brev om inte annat överenskommits. Normalt sker leverans inom en vecka från lager.

Reklamationer

Vill du reklamera en vara? Ring vår kundtjänst på telefon 020–23 23 00, måndag - fredag kl. 09.00–12.00 samt kl. 13.00–15.00.

Programvarulicenser

Vissa produkter, till exempel datorprogram, tillhandahålls i form av olika typer av nyttjandelicenser. Du som köpare är skyldig att följa de aktuella licensvillkoren. Det är alltid tillåtet att göra en säkerhetskopia av programmen, men det är aldrig tillåtet att hyra ut eller sälja någon del av nyttjanderätten. För datorprogrammen gäller följande licensvillkor:

En-, fem- och tioinstallationslicens 

För installation och användning av programvaran på 1, 5 eller 10 datorer för privatpersoner, en skolenhet eller institution. Med en skolenhet eller institution avses en organisatorisk enhet som har samma adress.

Skollicens 

För installation och användning av programvaran på alla datorer på den aktuella skolenheten eller institutionen på samma adress. Programvaran får, om så är möjligt, installeras på nätverk och köras från alla datorer som är anslutna till nätverket på den aktuella enheten.

Kommunlicens 

För användning av programvaran på datorer inom olika kommunala och statliga verksamheter som inte är skolor. Verksamheten behöver inte vara på samma adress. Programvaran får, om så är möjligt, installeras på nätverk och köras från alla datorer som är anslutna till verksamheten, dock högst det antal datorer som anges i licensen.

Senast ändrad: 2018-03-05