Originalprodukt:

Kultur och idéhistoria, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
347 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

I Kultur- och idéhistoria presenteras huvuddragen och de stora linjerna i den västerländska kultur- och idéhistoriska utvecklingen.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789121210925
Artikelnummer
9121210926-ECD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom