Originalprodukt:
Kontakt Huvudbok 1, Natur & Kultur, Första upplagan

Kontakt Huvudbok 1, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
242 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Elevens huvudböcker i Kontakt inne­håller material samlat kring tjugoåtta arbets­områden, t.ex. Att analysera skön­litteratur, Att berätta utifrån ett manus, Att argu­mentera skriftligt, o.s.v.

I arbetsområdet är allt inkluderat: aktivering av förförståelse, exempeltexter att utgå ifrån, elevuppgifter och slutuppgift. För dig som lärare innebär det att du skapar en tydlig arbetsgång: allt från att göra eleverna medvetna om vilka förmågor de tränar på, till avslutningen av varje arbetsområde där eleverna använder allt de lärt sig.

För eleven blir det tydligt vilka kunskaper de ska utveckla och hur detta ska ske. Mönstertexter och belysande resonemang fungerar som förebild för elevens egen produktion. Och allt sätts i ett sammanhang.

Huvudbok 1 och 2 täcker hela det centrala innehållet. Det finns även en inbyggd progression mellan böckerna. Huvudbok 2 är mer avancerad på så sätt att eleverna måste förhålla sig till fler antal förmågor och de mer avancerade delarna ur det centrala innehållet.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127434349
Artikelnummer
9127434349-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom