Originalprodukt:
Kompass till Samhällskunskap A, Gleerups Utbildning AB,

Kompass till Samhällskunskap A, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
289 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.
[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Kompass till samhällskunskap A är en bok för kärnämneskursen. Den vänder sig till de elever på de yrkesinriktade programmen som vill ha en enkelt skriven, konkret samhällskunskapsbok. Fakta tas upp med verkligheten som bas och sätts i sitt verkliga, vardagliga sammanhang. Varje kapitel innehåller en intervju som levandegör materialet. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140646606
Artikelnummer
9140646606-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom