Originalprodukt:
Kolla vad du kan! Mattemix A, Liber AB, Första upplagan

Kolla vad du kan! Mattemix A, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
40 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Kolla vad du kan!

Vi vet att det idag finns många barn ute i skolorna som av olika anledningar har svårt att klara av de uppgifter som finns i vanliga grundböcker. Uppgifterna är ofta för många och för svåra för dessa elever. Grundböckerna har också tendens att gå för fort fram för de elever som behöver en längre inlärningsperiod. I Mattemix får eleverna chans att arbeta med samma arbetsområden och liknande frågeställningar som övriga klasskamrater men på en enklare nivå och med färre uppgifter. Böckerna är uppbyggda på samma sätt och presenterar både enkel basfakta och färdighetsträning på varje moment. Innehållet utgår från målet i årskurs 3.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147083367
Artikelnummer
9147083367-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart