Ji bo pengava bilind Dersen Kurdi, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Bild saknas
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
160 kr exkl. 6% moms

Ji bo pengava bilind Dersen Kurdi.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

ISBN
9789197790427
Artikelnummer
9197790427-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten