Jag vill säga något

Bild saknas

Ingår i SPSM-Play

Produkten och många andra ingår i SPSM-Play.

Produkttyp: Film
Skolform: Förskola
Målgrupp: Döv Nedsatt hörsel
40 kr exkl. 6% moms

"Jag vill säja något!" är ett material om barns och ungas rättigheter. Produkten har teckenspråk, tal och undertext.

Vem är du? Hur ska en bra kompis vara? Vem är det som bestämmer över mig?

Foldrarna ”Jag vill säja något!” är ett material om Barnkonventionen, som tagits fram av Barnombudsmannen. Det är tänkt att ge en förbättrad kunskap, fördjupad förståelse för sina mänskliga rättigheter i både skoltid och fritid.

Ljudet är inte identiskt med originaltexten, eftersom ljudet i första hand är avsett som stöd i samband med avläsningen av teckenspråk. Foldrarna ”Jag vill säja något!” är utgivna av Barnombudsmannen. ISBN 978-87448-66-9 och 978-87448-67-x.

För elever med hörselnedsättning år F-6. Svenskt tal: Linda Eriksson.

Visa mer

Utgivningsdatum
ISBN
9789128144025
Artikelnummer
14402
Författare
Illustratör
Sven Nordqvist, Johan Unenge
Fotografer
Mats Wigren
Teckenspråksaktör
Johanna Treffenberg
Omfång
6minuter och 16 minuter
Medietyp
Dvd/cd-rom
Övriga detaljer
93 g