Originalprodukt:

J2000 Affärsjuridik, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Juridik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
354 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

J2000 Affärsjuridik behandlar vardagsnära juridiska frågor ur företagarens synvinkel. Varje kapitel innehåller en faktadel och en uppgiftsdel med tillämpningar.

Faktadelarna inleds med praktikfall och frågeställningar att fundera på inför läsningen av kapitlet. I anslutning till faktatexten finns exempel samt verkliga rättsfall som förklarar, förtydligar och ger ökad praktisk förståelse. Exempel på färdiga affärsjuridiska dokument ger en praktisk koppling. I den löpande texten görs också hänvisningar till lagparagrafer. Figurer och tablåer bidrar till helhetssynen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.

Insprängda i kapitlen finns praktiska råd under rubriken Att tänka på och Tips från affärsjuristen. Löpande i texten har dessutom fördjupande faktarutor lagts in. I slutet av varje faktadel finns hänvisning till aktuella webbplatser samt en förteckning över i kapitlet berörda lagar.

Uppgiftsdelarna inleds med rätt/felfrågor för repetition och diskussion. Därefter följer juridiska problem som anknyter till de inledande berättelserna och behandlar de väsentliga delarna av kapitlet. Dessutom finns uppgifter som innebär tolkning och upprättande av juridiska dokument.

Kapitlen kan i princip läsas i valfri ordning. Det första kapitlet ger en orientering om avtalsrätt som kan underlätta förståelsen av de följande kapitlen. 
Boken är uppdelad i tre block: Verksamhetens grunder, Lån och betalningsansvar samt Skydd för marknad och miljö. I varje block finns ett kapitel som kan ses som ett fördjupningskapitel.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147090921
Artikelnummer
9147090921-EAB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom