J2000 Affärsjuridik, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Juridik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
314 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

J2000 Affärsjuridik behandlar vardagsnära juridiska frågor ur företagarens synvinkel. Varje kapitel innehåller en faktadel och en uppgiftsdel med tillämpningar.

Faktadelarna inleds med praktikfall och frågeställningar att fundera på inför läsningen av kapitlet. I anslutning till faktatexten finns exempel samt verkliga rättsfall som förklarar, förtydligar och ger ökad praktisk förståelse. Exempel på färdiga affärsjuridiska dokument ger en praktisk koppling. I den löpande texten görs också hänvisningar till lagparagrafer. Figurer och tablåer bidrar till helhetssynen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789147086184
Artikelnummer
9147086184-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom