J2000 Affärsjuridik, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Juridik
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
314 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

J2000 Affärsjuridik behandlar vardagsnära juridiska frågor ur företagarens synvinkel. Varje kapitel innehåller en faktadel och en uppgiftsdel med tillämpningar.

Faktadelarna inleds med praktikfall och frågeställningar att fundera på inför läsningen av kapitlet. I anslutning till faktatexten finns exempel samt verkliga rättsfall som förklarar, förtydligar och ger ökad praktisk förståelse. Exempel på färdiga affärsjuridiska dokument ger en praktisk koppling. I den löpande texten görs också hänvisningar till lagparagrafer. Figurer och tablåer bidrar till helhetssynen. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789147086184
Artikelnummer
9147086184-HA
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom