Originalprodukt:
Internationella relationer, Studentlitteratur AB,

Internationella relationer, e-bok daisy

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
193 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Internationella relationer - frågor, svar och arbetsuppgifter syftar till att ge eleven möjlighet att tränga djupare ner i olika komplexa frågeställningar och därmed få en ökad beredskap att förstå, sortera och tolka de världspolitiska frågorna. Tanken med denna självinstruerande fakta- och övningsbok är att väcka konkreta frågor kring ämnet internationella relationer och ge korta, övergripande svar. Boken ger bakgrund och fakta kring olika aktuella ämnen, och varje avsnitt avslutas med arbetsuppgifter. 

Visa mer

Om anpassningen

DAISY-format är en internationell standard för digitala talböcker, för att göra tryckt text tillgänglig för personer med läshinder. I DAISY struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. Du läser boken i ett läsprogram för DAISY. Läs mer om dessa på Myndigheten för tillgängliga medier

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
2
Utgivningsdatum
ISBN
9789144050881
Artikelnummer
9144050881-DCF
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom