Originalprodukt:

Internationell ekonomi, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Företagsekonomi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
344 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Internationell ekonomi - en värld i förändring ger en verklig förståelse för hur den globala ekonomin fungerar, såväl den reala som den finansiella ekonomin, på mikro- och makronivå. Internationell ekonomi har länge främst förknippats med utrikeshandel i varor. På senare tid har frågor kring handeln i tjänster och rent finansiella transaktioner hamnat alltmer i fokus, något som också uppmärksammats.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147088225
Artikelnummer
9147088225-EAB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom