Originalprodukt:
Insikter i svenska 2-3, Gleerups, Första upplagan

Insikter i Svenska 2-3, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
359 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Insikter i svenska 2-3  täcker kurs 2 och 3 i svenska enligt ämnesplanen för Gy 2011. Det finns fem kapitel - Tala, Skriva, Läsa, Tre teman och Språk. Varje kapitel är indelat i tre avsnitt. Varje avsnitt innehåller fem begrepp som är kopplade till ämnesplanen. Dessa begrepp gås igenom och förklaras kort i marginalen. 

Till varje avsnitt finns många övningar och till varje kapitel en större uppgift som summerar kapitlets tema. Alla kapitel avslutas med matriser som ger vägledning om bedömning.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789140676627
Artikelnummer
9140676627-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom