Originalprodukt:
Insikter i svenska 2-3, Gleerups, Första upplagan

Insikter i Svenska 2-3, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
359 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Insikter i svenska 2-3 täcker kurs 2 och 3 i svenska enligt ämnesplanen för Gy 2011. Det finns fem kapitel - Tala, Skriva, Läsa, Tre teman och Språk. Varje kapitel är indelat i tre avsnitt. Varje avsnitt innehåller fem begrepp som är kopplade till ämnesplanen. Dessa begrepp gås igenom och förklaras kort i marginalen. 

Till varje avsnitt finns många övningar och till varje kapitel en större uppgift som summerar kapitlets tema. Alla kapitel avslutas med matriser som ger vägledning om bedömning.

 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140676627
Artikelnummer
9140676627-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom