Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering

Framsida med blå bakgrund och European Agencys logga
Produkttyp: Publikation och rapport

Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering - utveckling och möjligheter för de europeiska länderna.

I denna rapport presenteras huvudresultaten från European Agencys projekt Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering (ICT4I). I rapporten ingår alla olika typer av information som har framkommit under projektets gång. Genom rapporten försöker man identifiera de viktigaste faktorerna som ligger till grund för en ändamålsenlig användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i inkluderande miljöer för alla elever, men särskild vikt läggs vid elever med funktionsnedsättningar och elever i behov av särskilt stöd.

Projektets huvudsakliga målgrupp är beslutsfattare inom området inkluderande undervisning. I denna målgrupp ingår beslutsfattare på nationell och regional nivå som har ansvar för IKT inom undervisning och/eller inkluderande undervisning samt skolledare och IT-specialister som stödjer skolorna i deras arbete.

I rapporten diskuteras utmaningarna med att använda IKT i inkluderande miljöer. Man diskuterar även utvecklingen på området och de sätt som IKT kan användas på för att vara till hjälp för alla elever, särskilt de med funktionsnedsättning eller i behov av särskilt stöd. 
 
Denna produkt finns enbart som nedladdningsbar pdf.

Visa mer

Artikelnummer
00613
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
50 sidor