Individuella planer som stöd för övergången från skola till arbetsliv

Framsidan av rapport, illustrerad gubbe
Produkttyp: Publikation och rapport

Individuella planer som stöd för övergången från skola till arbetsliv är en fortsättning på den tidigare studien Övergång från skola till arbetsliv.
Rapporten riktar sig huvudsakligen till yrkesverksamma inom området. Den interaktiva Cd:n utgår i denna omtryckta upplaga av publikationen.

Format: 170x240 mm
 
 

Visa mer

Artikelnummer
00207
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
42 sidor