Indikatorer för utveckling av inkluderande undervisning i Europa

Framsida med illustrationer av gubbar
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Materialet presenterar de viktigaste resultaten från ett Agency-projekt som innefattat 23 europeiska länder.
Projektets syfte var att utveckla en metodologi som skulle leda fram till indikatorer som passar för uppföljning på nationell nivå men också kan användas på europeisk nivå.
 

Visa mer

ISBN
97891002233
Artikelnummer
00223
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
46 sidor