Originalprodukt:
Impuls Religion Grundbok 2, Natur och Kultur, Första upplagan

Impuls Religion Grundbok 2, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
113 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Impuls

Grundtanken i Impuls Religion är att alla världens religioner finns här i klassrummet, som en del av den svenska vardagen. Därför är samtalet viktigt, samtalet om olika religioner och samtalet mellan människor av olika tro. Man måste träna sig i att våga och att vilja möta varandra i nyfikenhet och respekt. Denna inriktning i Impuls skapar en unik närvarokänsla samtidigt som allt det där andra naturligtvis finns med; historiska bakgrunder, fakta om texter, ritualer och så vidare. Temauppslagen har rubriker som Religion syns Religion smakar och Religion hörs. Grundbok 2 är också indelad i fem kapitel: Att möta religionerna, Naturnära folks religioner, Hinduism, Buddhism och Allt det där andra då?

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127414310
Artikelnummer
9127414310-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart