Huvudprinciper för att främja kvalitet i inkluderande undervisningsmiljöer

Framsida med färgglad illustration av jordklotet med hus och träd
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms
Rapporten redogör för the Agency’s studier från 2003 fram till idag. Den bygger vidare på den första rapporten ”Huvudprinciper för specialpedagogisk verksamhet – Underlag för beslutsfattare” som byggde på organisationens studier fram till 2003.
Dokumentet har tagits fram av beslutsfattare inom utbildningsområdet i Europa för att ge andra beslutsfattare en sammanfattning av de viktigaste principerna för att främja kvalitet i inkluderande undervisningsmiljöer. Rapporten lyfter fram de rekommendationer och riktlinjer som tycks vara avgörande för att stödja ett inkluderande förhållningssätt till lärande i de ordinarie undervisningsmiljöerna. Till grund för riktlinjerna ligger principen att främja kvalitet i undervisningen för alla.

Visa mer

ISBN
9789128002301
Artikelnummer
00230
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten