Hörselskadade berättar

Blått omslag med bilder på sex olika människor, tre män och tre kvinnor.
Produkttyp: Film
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola
Målgrupp: Nedsatt hörsel
40 kr exkl. 6% moms

Vilka strategier ska man som hörselskadad ha för att klara samspelet med sin omgivning? Hur får man det att fungera med studierna och arbetslivet?

Vi möter sex medvetna hörselskadade personer i åldern 17–34 år. De har alla olika, värdefulla erfarenheter att bidra med, men det gemensamma för dem är att de var och en noga har tänkt igenom sin situation och har lärt sig att hantera sin hörselskada.

Hörselskadade berättar finns också i form av sex videokassetter och en tryckt handledning.

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
1709
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Medietyp
Dvd/cd-rom
Övriga detaljer
110 g