Originalprodukt:
Historia! Arbetsbok, Bonnier Utbildning AB,

Historia! Arbetsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Historia! Arbetsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Historia!

I Sverige leder Karl XII landet in i ett krig som gör att det svenska stormaktsväldet går under.
Frihetstidens unika styre omvandlas till diktatur under Gustav III. Ungefär samtidigt bryter en revolution ut i Frankrike. Vi möter fattigfolk och helt vanliga familjer, vi träffar en borgarfamilj och får insyn i samernas liv. Under 1700-talet blommar världshandeln med ostindiska kompanier liksom den grymma handeln med slavar. Flera svenska vetenskapsmän gör upptäckter som sätter spår in i vår tid. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789162212520
Artikelnummer
9162212520-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart