Historia Arbetsbok 4, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Historia Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
45 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Historia!

Vikingatiden inleds med en spännande berättelse som bakgrund till den fortsatta skildringen av vikingarna som handelsmän och plundrare. Vikingarna som bönder, deras liv och tro, liksom brytningstiden då Vite Krist tog upp kampen mot Tor skildras. Följ med till medeltiden är en fantasiresa som blir upptakten till berättelser om hur bönder, präster, adelsmän och borgare levde, bodde och arbetade.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Utgivningsdatum
ISBN
9789162207298
Artikelnummer
9162207296-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare