Originalprodukt:
Historia 1b Arbetshäfte 100p, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Historia 1b Arbetshäfte 100p, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
66 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

I arbetshäftet kan eleverna på olika sätt arbeta med sin "egen" historia, samtidigt som de funderar vidare på hur den historien hänger samman med Sveriges och världens. Häftet kan bli en viktig del i elevens portfolio och användbart som ett av underlagen för betygsättning.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789144060811
Artikelnummer
9144060811-HA
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom