Originalprodukt:
Hem- och konsumentkunskap Åk 7-9, Interskol, Tionde upplagan

Hem- och konsumentkunskap Åk 7-9, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Hem- och konsumentkunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
99 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan enligt Lgr 11. Den nya Hem- och konsumentkunskapsboken följer noggrant kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789173069007
Artikelnummer
9173069007-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Interskol
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom