Originalprodukt:
Hem- och konsumentkunskap Åk 7-9, Interskol, Tionde upplagan

Hem- och konsumentkunskap Åk 7-9, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Hem- och konsumentkunskap
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
99 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Interskols Hem- och konsumentkunskapsbok har genomgått ett stort förändringsarbete för att möta ämnets nya kursplan enligt Lgr 11. Den nya Hem- och konsumentkunskapsboken följer noggrant kursplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789173069007
Artikelnummer
9173069007-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Interskol
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom