Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.
Produkttyp: Publikation och rapport

Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten i din verksamhet och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Det gör det lättare att ta ett helhetsgrepp runt inlärning och se hur undervisningen och miljön behöver utformas. Handledningen förklarar vad en tillgänglig lärmiljö är och vägleder verksamheten till att utveckla lärmiljön.
Med stöd av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan du:

  • Värdera tillgängligheten i förskola, skola och fritidshem
  • Leda och planera tillgänglighetsarbetet
  • Föra in tillgänglighet i undervisningen.

Visa mer

ISBN
9789128006965
Artikelnummer
00524
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
96 sidor