Originalprodukt:
Handbok i svenska för vuxna, Liber AB, Första upplagan

Handbok i svenska för vuxna, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
190 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

I Handbok i svenska för vuxna behandlas inlärning, tala, skriva, litteratur, språkhistoria, grammatik m.m. på ett intresseväckande sätt.
I slutet av boken finns avsnittet "Slå upp" där de studerande snabbt och lätt i bokstavsordning kan hitta kortfattade avsnitt om bl.a. formella brev, insändare, protokoll, recension, referat, skrivregler, stavningsregler och litterära termer.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121178720
Artikelnummer
9121178720-HA
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom