Originalprodukt:
Handbok i svenska för vuxna, Liber AB, Första upplagan

Handbok i svenska för vuxna, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
190 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

I Handbok i svenska för vuxna behandlas inlärning, tala, skriva, litteratur, språkhistoria, grammatik med mera på ett intresseväckande sätt.
I slutet av boken finns avsnittet "Slå upp" där de studerande snabbt och lätt i bokstavsordning kan hitta kortfattade avsnitt om bland annat formella brev, insändare, protokoll, recension, referat, skrivregler, stavningsregler och litterära termer.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789121178720
Artikelnummer
9121178720-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom