Hällsboskolan

Hällsboskolan.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ladda ner kostnadsfritt!

Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten tre specialskolor för elever med grav språkstörning från förskoleklass till årskurs 10. Skolorna som kallas Hällsboskolan finns i Umeå och Stockholm. Vi tar emot elever från hela landet.

På Hällsboskolan arbetar vi med språk och kommunikation på olika sätt. Målet är att våra elever ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.

I broschyren får du veta mer om hur vi arbetar med undervisning, fritidshem och boende samt hur du söker till specialskolan.

Denna broschyr vänder sig till dig som är vårdnadshavare och som funderar på om en av våra Hällsboskolor skulle passa ditt barn.

Läs mer om skolorna

Visa mer

ISBN
9789128009430
Artikelnummer
00942
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum