Originalprodukt:
Grey Owl, Studentlitteratur AB, Första upplagan

Grey Owl, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
106 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Penguin Readers

På 1930-talet var Grey Owl den mest kända av nordamerikas indianer. Han ville rädda sitt land, med dess skogar och fauna. Han ville förändra världen och han bar på en märklig hemlighet.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9781405881852
Artikelnummer
1405881852-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom