Gradskiva gul

Gradskiva i gul plast med punktskriftsmarkeringar.
Produkttyp: Laborativt material
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9 Grundsärskola åk 7-9 Gymnasieskola
Målgrupp: Synnedsättning
80 kr exkl. 25% moms

Gradskiva i gul plast. Skivan har reliefmarkering från kant till kant var 10° från 0°-180°, siffermarkering vid 90° samt punktmarkering vid 45° och 135°.

Gradskivan har tagits fram för att underlätta för Elever med svår synnedsättning eller blindhet att använda den i till exempel matematik.
Bas: 160 mm, sidor 110 mm 

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13263
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten