Originalprodukt:
Good Stuff A Diagnos Elevhäfte, Liber AB, Första upplagan

Good Stuff A Diagnos Elevhäfte, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
148 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Good Stuff

Good Stuff är tematiskt uppbyggd med texter på olika nivåer, övningsböcker på olika nivåer, diagnoser och andra komponenter med speciell inriktning på skilda behov. Det gör det enkelt för dig att individanpassa undervisningen. Ämnena är utmanande och väcker diskussionslust, mycket är verklighetsbaserat. Texterna är skrivna på ett språk som eleverna känner igen. I Good Stuff-serien är engelskan modern och vardaglig, tilltalet är rakt och naturligt.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147081530
Artikelnummer
9147081530-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom