Originalprodukt:
Good Stuff 5 Workbook, Liber AB, Första upplagan

Good Stuff 5 Workbook, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till Good Stuff 5 övrningsbok
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
65 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Good Stuff - skolår 4-6

Good Stuff 4-6 har fått en ansiktslyftning i Good Stuff GOLD 4-6. För dig som har det gamla Good Stuff-paketet och behöver kompletteringsköpa, passa på nu! Gamla Good Stuff 4-6 säljs under 2017, i mån av lager.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789121219355
Artikelnummer
9121219355-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Fotografer
Keay, Carolyn; Coombs, Andy;Schutz, Anna-Karin
Medietyp
Nedladdningsbart