Good Stuff 4 Textbook, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
102 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Good Stuff

Textböckerna är tematiskt uppbyggda. Teman, som t.ex. family, friends, clothes, pets, hobbies, holidays och sports, blandas med roliga och användbara dialoger där eleverna får träna modern vardagsengelska. Böckerna innehåller även berättade texter, dikter, rim och ramsor. Rim, ramsor och dikter är både effektiva och roliga pedagogiska verktyg som underlättar och befäster språkinlärningen.

Det finns också ett sångmaterial som lyfter stämningen i klassrummet. Sångerna handlar om allt från semesterresor till monster och otäcka djur.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789121212707
Artikelnummer
9121212708-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom