Originalprodukt:
Geografi 1, Capensis förlag AB,

Geografi 1, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
263 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Geografi 1 är en kraftig revidering av den tidigare versionen från 2010. Innehållet har utökats med 60 sidor för att passa Gy 2011. Till boken hör ett kommentarmaterial på 24 sidor som kan beställas separat.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789185887033
Artikelnummer
9185887033-HAM
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Capensis förlag AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom