Originalprodukt:
GEO Geografi för gymnasiet, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

GEO Geografi för gymnasiet, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
349 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

GEO – geografi för gymnasiet vänder sig i huvudsak till de som läser Geografi 1. Men den tar också upp många moment som traditionellt ligger i de fördjupande gymnasiekurserna. Författarnas utgångspunkt har varit att löpande behandla de stora frågorna kring globalisering, klimatförändringar och hållbar utveckling, utan att göra avkall på de grundläggande ämneskunskaperna. Boken tar upp de grundläggande kunskaperna i systematiska kapitel, men har också några tematiska avsnitt som till exempel ett kapitel Vår föda som behandlar mat ur olika geografiska aspekter.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140648068
Artikelnummer
9140648068-EBD
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom