Originalprodukt:
Genrekoden Studiebok 3, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

Genrekoden Studiebok 3, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
67 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Genrekoden

Genrekoden – Studiebok 3 är en arbetsbok, främst avsedd för årskurs 9. Den innehåller fem teman, där de olika genrerna från Genrekoden - skriva respektive tala kommer in på ett naturligt sätt. Varje tema ger eleverna möjlighet att träna ett antal redovisningsformer, och de innehåller även färdighetsträning med ordkunskap, språkriktighet och grammatik som huvudsakligen anknyter till det aktuella temat.

 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140665492
Artikelnummer
9140665492-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom