Originalprodukt:
Genau! 1 Arbetsboken, Sanoma Utbildning AB,

Genau! 1 Arbetsboken, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Tyska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
105 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Genau!

I arbetsboken ger olika övningar och skilda arbetssätt möjlighet till ett individorienterat arbete. Eleverna befäster sina kunskaper genom en mängd kreativa och lekfulla övningar. De arbetar enskilt med vissa övningar, men även i par eller grupp. Leklusten och nyfikenheten gör att prestationskraven glöms och tyskan framstår som ett roligt ämne, som genom tydliga krav leder eleverna framåt. I arbetsboken hittar eleven alfabetiska ordlistor (ty-sv och sv-ty).

 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789162293598
Artikelnummer
9162293598-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart