Originalprodukt:
Från frihetstiden till 1930-talet, Specialpedagogiska skolmyndigheten,

Från frihetstiden till 1930-talet, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Från frihetstiden till 1930-talet.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällsorienterande ämnen (SO)
Skolform: Grundsärskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
71 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Den här boken behandlar Sveriges historia från frihetstiden till 1930-talet, hur Sverige utvecklats från ett fattigt jordbrukarland med stor utvandring till en industrination med många berömda uppfinnare. 
I boken beskrivs hur det var att leva för både vuxna och barn i Sverige under 1800-talet. Arbetarrörelsen och de politiska partiernas framväxt skildras också.

Texten är lättläst med enkla ord och korta meningar. Typsnittet är lätt att läsa och texten är relativt stor. Boken är rikt illustrerad med fotografier och teckningar. Formgivningen är tydlig med mycket luft kring text och bild.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789128120005
Artikelnummer
9128120005-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Specialpedagogiska institutet
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom