Originalprodukt:
Framåt B 2:a uppl Övningsbok, Natur & Kultur Läromedel, Andra upplagan

Framåt B Övningsbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Höstlöv.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska för invandrare
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
185 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Framåt

Framåt är ett läromedel för sfi-elever som behöver en långsam, grundlig studiegång med många tillfällen till repetition. Eleverna utvecklar ett fungerande vardagsspråk genom läs- och skrivinlärning, samtidigt dom de får inblick i de delar av samhället som är vanligt att de kommer i kontakt med. Alla fristående kapitel i Framåt innehåller en återkommande tydlig arbetsmetod, vilket gör att du fritt kan välja bland de teman som finns.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789127433144
Artikelnummer
9127433144-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom