Originalprodukt:
FORUM Samhällskunskap ABC, Bonnier Utbildning AB,

FORUM Samhällskunskap ABC, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
FORUM Samhällskunskap ABC.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
270 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien FORUM

Forum ABC heter i den nya upplagan Forum 123. Boken är uppbyggd enligt samma unika struktur som de andra komponenterna i Forumserien. 

 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789162278502
Artikelnummer
9162278502-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom