Originalprodukt:
Forum Samhällskunskap 123, Sanoma Utbildning AB,

Forum Samhällskunskap 123, tryckt punktskrift, tät, dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Forum Samhällskunskap 123.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
365 kr exkl. 6% moms

Förutom ett välstrukturerat faktainnehåll, med tydliga modeller som visar hur olika samhällsfenomen hänger ihop, möter läsaren samhällsvetenskapliga teorier i anslutning till den förklarande texten. Boken inleds med ett kapitel som ger en överblick över samhällsvetenskaplig teori. Avslutningsvis finns ett utförligt metodkapitel. Forum 123 ger en stabil grund för att nå de höga vetenskapliga ambitionerna för samhällskunskapskurserna enligt ämnesplanen.

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

ISBN
9789152312360
Artikelnummer
9152312360-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning AB
Författare